Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DISPOZITII GENERALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre TUD INVESTMENT CONSULTING SRL („Societatea”) se realizeaza prin respectarea prevederilor din prezenta politica.

Scopul acestei politici este sa va explice ce date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu ele atunci cand intrati intr-un raport juridic cu Societatea (spre exemplu, atunci cand va prestam servicii de consultanta sau atunci cand vizitati acest website).

Luam in serios confidentialitatea si nu vindem niciodata liste sau adrese de e-mail. Suntem constienti ca datele cu caracter personal va apartin, de aceea depunem toate eforturile sa le stocam in siguranta si sa le prelucram cu atentie. Am implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti. Nu oferim date cu caracter personal unor parti terte fara sa va informam.

Pentru desfasurarea activitatilor sale, Societatea foloseste date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui website, ale clientilor, ale angajatilor si ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai Societatii.

Date cu caracter personal” inseamna informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, si anume informatii despre o persoana a carei identitate este clara in mod evident sau poate fi, cel putin, stabilita prin obtinerea unor informatii suplimentare.

SCOPURILE, TEMEIURILE SI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Cu respectarea prevederilor Regulamentului General privind Protectia Datelor 2016/679 („GDPR”), datele cu caracter personal prelucrate de Societate pot fi folosite in scopuri precum:

  1. Efectuarea demersurilor necesare pentru incheierea si executarea contractelor de consultanta/prestari servicii, indeplinirea obligatiilor legale ce revin Societatii in legatura cu contractele incheiate si realizarea intereselor legitime ale Societatii derivand din aceste contracte, care includ si operatiuni precum derularea platilor si intocmirea documentelor financiar-contabile, prevenirea fraudelor, in baza art. 6 alin. 1 lit. b), c) si f) din GDPR. Pentru acest scop, Societatea prelucreaza date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, datele din documentele de identitate, semnatura si date bancare;
  2. Administrarea si mentenanta acestui website, care presupune doar utilizarea de cookies esentiale, care sunt necesare pentru functionarea website-ului. Datele prelucrate prin intermediul acestor cookies nu necesita consimtamantul utilizatorului, ci sunt prelucrate in baza interesului legitim al Societatii, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR;
  3. Desfasurarea operatiunilor de recrutare de personal. Pentru acest scop, Societatea va prelucra numele si prenumele, datele de contact si datele cuprinse in CV. Datele sunt pastrate dupa incheierea procesului de recrutare doar pe baza consimtamantului candidatului, conform art. 6 alin. 1 lit a) din GDPR;
  4. Protectia bunurilor, persoanelor si spatiilor Societatii prin utilizarea dispozitivelor de monitorizare video. Pentru acest scop, Societatea prelucreaza imaginea si, dupa caz, numele si prenumele dvs, in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR;
  5. Solutionarea cererilor, a intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra, inclusiv prin completarea formularului de contact, disponibil pe website. Pentru acest scop, Societatea prelucreaza numele si prenumele si adresa de e-mail in baza art. 6 alin. 1 lit a), b) si/sau f) din GDPR, dupa caz;
  6. Desfasurarea relatiilor de munca, care presupun prelucrari de date pentru executarea contractelor de munca, indeplinirea obligatiilor legale ce revin Societatii in legatura cu aceste contracte si/sau indeplinirea intereselor legitime ale Societatii derivand din raporturile de munca, in baza art. 6 alin. 1 lit. b), c) si f) din GDPR, dupa caz. Pentru aceste scopuri Societatea prelucreaza date cu caracter personal ale salariatilor sai, astfel cum acestea au fost detaliate in nota de informare furnizata salariatilor; in anumite situatii particulare, care exced executarii contractului de munca, Societatea prelucreaza datele salariatilor in temeiul 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv consimtamantul acestora.
  7. Comunicarea cu colaboratorii si partenerii nostri contractuali. Pentru acest scop, Societatea prelucreaza date cu caracter personal precum nume si prenume, functie, loc de munca si date de contact, in baza art. 6 alin. 1 lit. b) si f) din GDPR, dupa caz.

MODALITATI DE PRELUCRARE SI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastra prelucreaza datele cu caracter personal pentru perioada de timp necesara executarii contractelor, a conformarii cu obligatiile legale care ne revin, a realizarii interesului legitim urmarit sau conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (spre exemplu, cele specifice domeniului fiscal si financiar-contabil sau domeniului relatiilor de munca).

Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal sunt distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime, in masura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau statistica.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in principal de personalul Societatii care are rolul de a prelucra aceste date. Exista situatii in care este posibil ca datele dumneavoastra sa fie transmise prestatorilor nostri externi (cum ar fi prestatorul de servicii IT), avocatilor, consultantilor, expertilor si auditorilor nostri, precum si furnizorilor de servicii (cum ar fi posta si curierat). In situatii speciale, la solicitarea organelor judiciare instantelor de judecata, institutiilor sau autoritatilor publice, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transmise si catre acestia. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate intr-un stat tert care nu asigura un grad adecvat de protectie.

Atunci cand consimtamantul reprezinta temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal, Societatea va furniza informatii detaliate cu privire la prelucrare inainte de acordarea consimtamantului.

Datele cu caracter personal ale minorilor nu vor fi prelucrate de catre Societate, fara acordul prealabil al parintilor/reprezentantilor legali ai acestora.

In ipoteza in care Societatea intentioneaza sa va utilizeze datele in alt scop decat cel pentru care au fost colectate, Societatea va informa in prealabil persoanele vizate cu privire la scopul secundar si va pune la dispozitie orice alte informatii solicitate conform legii.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In conformitate cu GDPR, beneficiati de urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa autoritatii competente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si instantelor de judecata competente.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, va vom facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea este neintemeiata, o vom respinge, insa va vom informa asupra motivelor refuzului si asupra dreptului de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si de a va adresa justitiei.

 

CUI VA PUTETI ADRESA?

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra va puteti adresa cu o cerere scrisa in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa Societatii din Bucureşti, Sector 6, Str. Nicolae Filimon nr. 45-47 sau prin email la adresa dpo@tudconsult.ro.

Va rugam sa precizati in cerere daca doriti ca informatiile solicitate sa va fie comunicate la o anumita adresa (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea in mod personal.

Vom incerca sa raspundem solicitarii dumneavoastra in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in conditiile legii, in functie de complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite in acea perioada sau imposibilitatea de a va identifica intr-un termen util.

Daca depunem toate eforturile si nu reusim sa va identificam, iar dumneavoastra nu ne furnizati informatii suplimentare pentru a putea sa va identificam, nu suntem obligati sa dam curs solicitarii.