Sectorul 6, prima autoritate publica din Romania care acceseaza facilitatea ELENA

Programul de Eficienţă energetică în şcoli, derulat prin ELENA – continuăm campania de informare şi conştientizare

Sectorul 6 este prima autoritate publică din România care accesează facilitatea ELENA, o iniţiativă comună a Băncii Europeane de Investiţii şi a Comisiei Europene (Horizon 2020), ce are ca scop pregătirea de proiecte în domeniul eficienţei energetice şi sprijinirea investiţiilor inovatoare locale şi regionale în domeniul energiilor regenerabile şi eficienţei energetice, cu precădere pentru construcţii.

Acest program pilot destinat clădirilor publice implică reabilitarea energetică complexă a 12 şcoli şi grădiniţe (clădiri existente) şi construirea a 8 clădiri cu un consum de energie aproape zero (nZEB) concepute pentru destinaţia de grădiniţe şi programe şcoală după şcoală (after-school).

Valoarea programului este estimată la 44.241.946 euro (inclusiv TVA, echivalent a 218.997.634 lei), cofinanţată din fonduri proprii, fonduri nerambursabile ELENA, fonduri rambursabile de la Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 6, Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi TUD Group (consultantul financiar şi tehnic) au continuat vineri, 10.09.2021, sesiunile de conştientizare şi de informare în cele 5 unităţi de învăţământ care au fost modernizate în cadrul proiectului „Eficienţă Energetică pentru Clădiri Publice” (1).

Prezentarea a fost realizată de o echipă formată din: Lucian Dubălaru – consilier local, Iuliana Leca – manager de proiect şi Raluca Teodosiu – expert eficienţă energetică. La prezentări au participat atât cadrele didactice, cât şi personalul administrativ şi tehnic din 5 unităţi de învăţământ din sector, respectiv: Şcoala Gimnazială Adrian Păunescu, Şcoala Gimnazială nr. 59, Şcoala Gimnazială nr 197, Şcoala Gimnazială Sf. Andrei, Şcoala Gimnazială Sf. Constantin şi Elena.

Principalele aspecte prezentate au fost legate de modul de utilizare a infrastructurii şcolare, de importanţa respectării regulamentului de utilizare a noilor spaţii, de rolul cadrelor didactice în a educa noile generaţii pentru a respecta mediul şi pentru a reduce emisiile de carbon. Pornind de la ideea că „om cu om putem schimbă oraşul”, campania de conştientizare va continua în lunile următoare cu ateliere practice pentru copii, părinţi şi cadrele didactice.

Eficientizarea consumului de energie, reabilitarea şi renovarea unităţilor de învăţământ, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ sunt unele dintre principalele priorităţi pe care autoritatea locală a Sectorului 6 şi le-a propus a le realiza. Acest lucru se poate face doar printr-o coroborare a eforturilor actorilor implicaţi şi printr-o utilizare raţională a resurselor.

Serviciul Relaţii cu Presa, Transparenţă şi Protocol

(1) Proiect finanţat prin facilitatea de asistenţă tehnică ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistenţă europeană pentru energie locală)

15/09/2021
  | IN BUSINESS